باز کردن منو اصلی
Imagination-Warner-Highsmith.jpeg

تخیل روایتی است که در ذهن انسان پردازش شده و مغایرتی با واقعیت ندارد.

گفتاوردهاویرایش

  • «تخیل از آن قوایی نیست که فقط برای داستان‌نویسی از آن استفاده بشود. تخیل در ارائهٔ یک هویت جمعی برای ملت‌ها و هویت فردی برای اشخاص هم کاربرد دارد.»
  • «تخیل هوای ذهن است.»

منابعویرایش