خشونت

(تغییرمسیر از خشونت‌گرایی)

خشونت به هرگونه رفتار پرخاشگرانه اطلاق می‌شود که هدف از آن آسیب رساندن به دیگران باشد.

گفتاوردهاویرایش

 • «آن چه که با زور گرفته شد جز به زور باز پس گرفته نخواهد شد
 • «انقلاب ما در هر مقطعی نیاز به یک پالایش دارد... خشونت و خشونت‌گرایی تحت هر عنوانی محکوم است و همه باید به سمت قانون و قانونگرایی حرکت کنیم...»[۱]
 • « تنها فضیلتی که من خواهان آنم حقیقت و عدم توسل به زور است. »
 • «به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است.»
  • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۳
 • «خشونت، پی آمد نابرابری و عدمِ خشونت، نتیجهٔ مساوات است.»
  • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۷
 • «ما فقط به وسیلهٔ عشق می‌توانیم عقیدهٔ مخالفان خود را تغییر دهیم، نه با تنّفر. تنفر وحشیانه ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر دارد آسیب می‌رساند نه فردِ موردِ تنفر.»
  • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۸

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش