انتقام اقدامِ تلافی جویانه علیه یک فرد یا گروه در پاسخ به تخلفِ اثبات شده است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است.»
    • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۳
  • «انتقام از جنایت قبیح‌تر است زیرا آن بدون مقدمه صورت می‌گیرد و این با تفکر و تعقل.»
  • «انتقام ناشی از ضعف کسانی است که قادر نیستند ناملایمات را تحمل کنند.»
  • «انتقام جویی برای صاحبان قدرت چقدر زشت است.»

اسکار وایلد