آدم‌کشی

قتل ، کشتن انسانی به دست انسانی دیگر
(تغییرمسیر از قتل)

آدم‌کشی به عمل کشتن شخصی توسط شخصی دیگر گفته می‌شود.

گفتاوردها

ویرایش
  • «تروریسم و کشتن انسان‌های بی گناه، اوج افراط و خشونت است. تروریسم، بلائی خشن، فراگیر و فرامرزی است. اما خشونت‌ها و افراط هائی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم و از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه مردم بی گناه صورت می‌گیرد نیز محکوم است. در اینجا باید از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط جنایتکاران نیز سخن بگویم. آنها به چه جرمی ترور شدند؟ سؤالی که از ملل متحد و شورای امنیت باید پرسید این است که آیا ترورکنندگان محکوم شدند؟»