ایده

(تغییرمسیر از ایده‌ها)

ایده در فلسفه، به ارائهٔ فکری تمثال‌های ابژه‌ای تفسیر می‌شود.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش