افراط‌گرایی اسلامی

نوعی اندیشه و تفکر

افراط‌گرایی اسلامی از سوی حکومت بریتانیا، هرگونه برداشت اسلامی که مخالت «دموکراسی، حاکمیت قانون، آزادی فردی و احترام متقابل و تحمل مذاهب و اعتقادات متفاوت باشد»، تعریف شده است.

درباره

ویرایش
  • «دعوای ما با افراط‌گرایان یک دعوای حیدری و نعمتی نیست. دعوای ما دربارهٔ روح اسلام است. اینکه اصل اسلام چه می‌گوید است. دعوای ما این است که اصل فرهنگ شرقی این نیست که افراط گرایان می‌گویند. به دیگر سخن، افراط‌گرایان روح این فرهنگ اصیل و انسانی را به سرقت برده‌اند و آنچه خود می‌خواهند را از آن به نمایش می‌گذارند. باید در برابر این حرکت مقاومت کرد. اما این را هم بدانیم که افراط‌گرایان در اقلیت محض قرار دارند و به لحاظ تعداد و نیز متانت عقیده نقاط ضعف بسیاری دارند.»
  • «چرا باید از ایدئولوژی که هدفش کشتن ماست حمایت کنیم؟ ما در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه و در جهان قرار داریم. اینکه کسی بگوید سعودیها از افراط گرایان حمایت مالی می‌کنند و یا از ایدئولوژی آنها پشتیبانی می‌کنند حرف نادرستی است. پشت چنین برداشتی این تصور نهفته است که ما به دنبال آدم، پول و القای طرز فکر هستیم. ما افراط گرایی را تحمل نمی‌کنیم. اگر شما در گوشه‌ای از کشورتان مشکل دارید، مرکز اسلامی آنجا را تعطیل کنید. دیگران را سرزنش نکنید. اگر افراط گرایی در کشور شما روی می‌دهد، مشکل شماست.»
  • «افراط‌گرایی مذهبی امروزه یک واقعیت انکارناپذیر است که نمی‌توان آن را نفی کرد ولی نیاز است مهار شده و جای خود را به تعامل و گفتمان صلح‌آمیز بدهد. این گروه‌ها از اختلافات و تضاد میان پیروان مذاهب بهره گرفته و رشد می‌کنند.»
  • «خیلی روشن بگویم، ما به‌هیچ‌وجه، هیچ شکلی از افراط‌گرایی و تندروی را تحمل نمی‌کنیم. ما نباید اظهارات تنفربرانگیزی را که خشونت علیه اقلیت‌ها را تحریک می‌کند، تحمل کنیم.»
  • «افراط گرایی و تروریسم یکی از نمادهای مجرمیتی است که از دین به عنوان پوششی برای ارتکاب آن جنایت استفاده می‌کند و آن را دستاویزی قرار می‌دهد تا به اعمال غیرقانونی خود مشروعیت بدهد. در واقع دین هم یک قربانی درکنار دیگر قربانیان افراط گرایی و تروریسم است.»

منابع

ویرایش