نهاد عوض (۱۹۶۴) مدیر اجرایی و بنیانگذار شورای روابط آمریکایی-اسلامی است.

Nihad Awad.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «خیلی روشن بگویم، ما به‌هیچ‌وجه، هیچ شکلی از افراط‌گرایی و تندروی را تحمل نمی‌کنیم. ما نباید اظهارات تنفربرانگیزی را که خشونت علیه اقلیت‌ها را تحریک می‌کند، تحمل کنیم.»[۱]
  • «من برای داعش و هوادارانش پیامی دارم، شما چگونه در درگاه خدا می‌ایستید و به جنایاتی که علیه انسانهای بیگناه مرتکب شده‌اید و هزاران انسان بیگناه، مسلمان، مسیحی و دیگر اقلیتها را کشته‌اید، پاسخ می‌دهید. شما نماینده ما نیستید و نمی‌توانید از طرف ما حرف بزنید. شما منحرف و گمراه هستید. شما گروهی غیرقانونی هستید یا آن طور که ما در اسلام می‌گوییم شما خوارج هستید آنها نمی‌توانند از جانب دین ما سخن بگویند. آنها هرگز به این دین زیبا تعلق نداشته‌اند. آنها ادعا می‌کنند به دین اسلام و مسلمانان تعلق دارند اما یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان جهان در رد افراطی گری و تفسیر آنها از اسلام و اقدامات آنها و خشونت بی معنای آنها متحد و یکصدا هستند.»[۲]

منابعویرایش