باز کردن منو اصلی

شهادتین (دربارهٔ این پرونده تلفظ ؛ به معنای: دو شهادت، گواه) باوری دینی اسلامی است که اعلان بیان به یگانگی خداوند و رسالت محمد است. به عنوان ذکر نیز بیان می‌شود.

Arabic inscription in a pair of Iznik tiles.JPG

دربارهویرایش

نوشتارهای وابستهویرایش