ازوپ در سدهٔ ششم (پیش از میلاد) می‌زیسته وبه روایتی برده‌ای از اهالی فریقیه (سارد) بوده‌است. مجموعه داستانهای او که به نام «افسانه‌های ازوپ» معروف است، بین سدهٔ اول و ششم میلادی باز نویسی شده‌است. بسیاری از امثال و حکمی که در زبان بسیاری از ملت‌ها رایج است، ریشه در داستان‌های ازوپ دارد.

تجسم نقاش اسپانیایی دیگو والزکز از ازوپ

بدون منبعویرایش

 • «آنوقت که جیک جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود.»
 • «از ماست که بر ماست.»
 • «از یک پرستو تابستان نشود.»
 • «اگر یزد نیست، گـَز هست!»
 • «برای نهادن چه سنگ و چه زر.»
 • «به ساز کسی رقصیدن
 • «پای سریع به از شاخ زیبا است.»
 • «تخم مرغ دزد شترمرغ دزد می‌شود.»
 • «زبان بهترین و بدترین چیزهای دنیا است.»
 • «شجاع بودن از مسافت نسبتأ دور، کار آسانی است.»
 • «علم تقسیم را از که باید آموخت؟ از کله کـَنده گرگ عبرت آموز!»
 • «کوه کندن و موش برآوردن.»
 • «مار در آستین پروراندن.»
 • «نه زنگی به حمام گردد سفید.»

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
ازوپ
دارد.