ادیب اسحاق

أديب إسحاق(۱۸۵۶-۱۸۸۵ م / ۱۲۷۲-۱۳۰۲ هـ) ادیب، روزنامه نگار و شاعر سوری.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش