مرد

انسان مذکر. برای جنسیت مذکر از Q6581097 استفاده کنید.

یک مرد انسانِ مذکّر است. کلمهٔ مرد (جمع:مردان) معمولاً برای انسانِ مذکّرِ بالغ بکار برده می‌شود و پسر برای انسان مذکّر کودک یا نوجوان. همچنین کلمهٔ مرد گاهی اوقات برای اشاره بر همهٔ انسان‌ها استفاده می‌شود.

گفتاوردهاویرایش

  • «هر کس عملِ صالح کند، در حالی که مؤمن است، خواه مرد باشد یا زن، به او حیات پاکیزه می‌بخشیم، و پاداش آن‌ها را به بهترین اعمالی که انجام دادند خواهیم داد. (۹۷)»