ویکی‌گفتاورد:الگوهای پیامی

الگو‌های پیامی موجود در ویكی‌گفتاورد فارسی:

آنچه باید نوشته شود نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در نوشتار
{{ناتمام}}

بحث الگو

پایین (نوشتارهای کوتاه که نیاز به مطالب بیشتری دارند)
{{نامزد حذف}}

بحث الگو

بالا
{{ویکی‌سازی}}

بحث الگو

این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.

بالا
{{تمیزکاری}}

بحث الگو

بالا (نوشتارهای نیازمند ویرایش و بهتر كردن نوشتار)
{{حذف سریع}}

بحث الگو

بالا
{{میان‌بر}}

بحث الگو

بالا
کاربرد:
{{میان‌بر|مثال}}
{{ادغام با}}

بحث الگو

پیشنهاد شده است که این نوشتار یا بخش با مثال ادغام گردد. (گفتگو).

بالا (برای ادغام دو نوشتار)
کاربرد:
{{ادغام با|مثال}}
{{ادغام از}}

بحث الگو

پیشنهاد شده است که مثال با این نوشتار یا بخش ادغام گردد. (گفتگو).

بالا (برای ادغام دو نوشتار)
کاربرد:
{{ادغام از|مثال}}

پروژه‌های خواهر

ویرایش
آنچه باید نوشته شود نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در نوشتار
{{ویکی‌پدیا}}

ویرایش
بحث الگو
پیوندها

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
نوشتارها
پایین
{{ویکی‌پدیا با عنوان|نام نوشتار در ویکی‌پدیا}}

ویرایش
بحث الگو
پیوندها

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
[[w:{{{1}}}|الگوهای پیامی]]
دارد.
نوشتارها
پایین
{{ویکی‌واژه}}

ویرایش
بحث الگو
پیوندها

معنای واژهٔ
نوشتارها
پایین
{{ویکی‌کتاب}}

ویرایش
بحث الگو
پیوندها

ویکی‌کتاب صفحه‌ای دربارهٔ
نوشتارها
پایین
{{ویکی‌نبشته}}

ویرایش
بحث الگو
پیوندها

نوشتارها
پایین
{{ویکی‌انبار|نام نوشتار در ویکی‌انبار}}

ویرایش
بحث الگو
پیوندها

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ
[[Commons:{{{1}}}|الگوهای پیامی]]
موجود است.
نوشتارها
پایین