هم‌نیا به نسبت برادری - خواهری اشاره دارد ، کسانی که با یکدیگر دو یا یک والد مشترک دارند.

Kiss.JPG
22 Bahman of 2014 in Nishapur 06.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش