می حریری بازیگر لبنانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «بازیگری نیازمند اختصاص دادن زمان دارد و بسیار طاقت فرسا است. بازیگری هنرپیشه را از زندگی دور می‌کند در حالی که خوانندگی این چنین نیست. ضبط یک صدا یا فیلمبرداری نماهنگ بیشتر از یک هفته زمان نیاز ندارد. بازیگری به شما اجازه تشکیل خانواده و رسیدگی به خانواده را نمی‌دهد. به همین خاطر است که می‌بینیم بسیاری از خوانندگان خانواده دارند اما بازیگران ندارند.»[۱]

منابعویرایش