مسافران مهتاب

مسافران مهتاب فیلم ایرانی به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده که در سال ۱۳۶۶ تولید شد.

گفتگوهاویرایش

کدخدا (با نگاهی به صورت نمکی با حالت تعجب) :کی تو رو زده؟
نمکی :مراد…
کدخدا: مراد تو رو کتک زده؟
نمکی: آره
کدخدا: واسه چی تو رو زده؟
نمکی (با گریه): من گم شده بودم، بعد پیدا شدم. بعد مراد منو آورد اینجا … هی منو زد. گفتم مراد تو منو نباید بزنی. من از تو بزرگترم، اما زد. اونوقت گفتش برو گم شو. گفت نیا پیش ما. گفت برو بمیر.
کدخدا: تو چیکار کردی؟ نزدیش؟
نمکی: نه نزدمش.
کدخدا: (با عصبانیت بلند می‌شود):چرا نزدیش؟
نمکی: آخه تو گفتی زدن خوب نیست. آدم نباید کسی رو بزنه.
کدخدا (زیر لب):خدا لعنتش کنه.
کدخدا دوباره روبروی نمکی می‌نشیند. دستش را به زخم صورت نمکی میشکد :مراد … مراد…
نمکی: من مراد رو دوست ندارم. من اینجا رو دوست ندارم. میخوام برگردم خونه. اینجا اذیتم میکنن. من به کسی کاری ندارم، ولی اونا اذیتم میکنن کدخدا. (و گریه می‌کند)
کدخدا :بهت نگفتم نیا؟... نگفتم اونجا بمون… نگفتم شهر جای تو نیست. گفته بودم شهر یه جور دیگست. با ماها فرق دارن. یه جور دیگه زندگی میکنن. یه جور دیگه میخوابن. یه جور دیگه بیدار میشن. یه جور دیگه هم دیگه رو دوست دارن…(با عصبانیت) دوست داشتنشون هم یه جور دیگست

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ