محمد مخدوم

شاعر ایرانی

محمد مخدوم(? - ۸۳۰ هـ) شاعر و صوفی در سده نهم قمری.

گفتاوردهاویرایش

در دایرهٔ وجود موجود یکی است       از کعبه و از کنشت مقصود یکی است
بر صحنه کائنات خطی است مبین      که ای سالک ره عابد و معبود یکی است

[۱]


موجود حقیقی به جز انسان نبوَد      بر هر فهمی این سخن آسان نبوَد
یک جرعه ازین شراب نابت ندهند      تا خلق و خدا پیش تو یکسان نبوَد

[۲]


خواهی که ز اصل کار آگاه شوی       بر تخت حیات جاودان شاه شوی
در راه طلب بندهٔ درویشان باش       تا در دو جهان مقبول الله شوی

[۳]

منابعویرایش