قلب

یکی از اعضای حیاتی بدن

قلب عضوی عضلانی در انسان و دیگر حیوانات است که از راه رگ‌ها خون را در سامانه گردش خون می‌گرداند.

۲۵۰px
۲۵۰px

گفتاوردها ویرایش

ای آرزوی روی تو صبح بهار دل      یاد قدت نهال لب جویبار دل
هر دل که داغ عشق جگر سوز تو نداشت      در پیش عاشقان نبود در شمار دل
چشمم ز رشک تشنه به خون دلم شده است      تا دیده است یاد تو را در کنار دل
هر گه که یاد جنبش تیغ تو کرده ام      از خود فشانده ام به تبیدن غبار دل
عاشق چنین نحیف و غمت این چنین گران      چون قامتش خمیده نگردد ز بار دل

»[۲]

  • «
گر با غم عشق سازگار آید دل      بر مرکب آرزو سوار آید دل
گر دل نبود کجا وطن سازد عشق      ور عشق نباشد به چه کار آید دل

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
قلب
دارد.