فمینیسم

ایدئولوژی حمایت از حقوق زنان

فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از نظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی، و بینش‌های فلسفی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده یا از زنان الهام گرفته شده، مخصوصاً در زمینهٔ شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها.

Womanpower logo.svg

گفتاوردهاویرایش

  • «جنگ جهانی دوم برای گسترش فمینیسم در ایتالیا اهمیت داشت زیرا نشانگر لحظه گسست رابطه زنان از دولت و خانواده بود، زیرا باعث شد زنان بفهمند که نیاز به مستقل‌شدن دارند و نمی‌توانند مسئله بقای خویش را به دست مردان و خانواده مردسالار بسپارند و فهمیدند که نباید پشت‌سرهم برای دولتی بچه بیاورند که بعداً آنها را به مسلخ می‌برد.».
  • «مثل روز روشن است که فمینیسم سقوط کرد چراکه به چیزی بیش ازحد جزم اندیشانه بدل شد، درست مثل بسیاری از آرمان‌های رهایی بخش.»

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
فمینیسم
دارد.
  1. https://viewpointmag.com/2015/04/15/witchtales-an-interview-with-silvia-federici/
  2. «تفکر ۶۸ و میراث آن: گفت وگوی الیزابت رودینسکو و مارسل گوشه دربارهٔ نسبت امروز با دهه ۱۹۶۰»، ترجمهٔ نیما پرژام و محسن ملکی، برگرفته از سایت ورسو، روزنامه شرق، شمارهٔ ۲۶۱۱، ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، صفحهٔ ۱۰.