فرانک تایگر

فرانک تایگر (24 دسامبر1929 - 2 می 2011) ،روزنامه نگار،کارتونیست،طنز نویس امریکایی


دارای منبعویرایش

 • « گوش دادن را بیاموز. شاید فرصت خیلی آهسته در بزند. »
 • « اکتشافات نه با پیروی کردن از دستورات ، بلکه اغلب با قدم گذاشتن در راههای ناشناخته حاصل می شوند. »
 • «خندیدن با دیگران یکی از لذتهای بزرگ زندگی است . مورد تمسخر دیگران قرار گرفتن یکی از بزرگترین آسیبهای زندگی است. »
 • «در بزرگراه زندگی بیشتر مواقع ما خوشبختی را در بیرون از پنجره سمت چپ ماشین می بینیم.»
 • « سر مستی خطرناک ، ناشی از قدرت بی حد و حصر می شود.»
 • « اگر کار ت را دوست بداری هرروز برا یت تعطیلات است.»
 • «امروز می تواند شروع هفته ی فوق العاده ای برایت باشد.»
 • «حرف زیاد زده می شود،گفتنی کم است!»
 • مهمترین کار برای حل یک مساله شروع کردن آن است.»
 • « انجام دادن آنچه که دوست داری آزادی است، دوست داشتن آنچه که انجام می دهی شادمانی است.»
 • « اگر نمی توانی باری از دوش کسی برداری ،او را به حال خود مگذار،زیرا دست کم می توانی بارش را سبک گردانی.»منبعویرایش

These quotes is based on recollections from Frank's family, as well as an article written by former Times Senior Editor Arnie Ropeik for the Greenwood House newsletter