فرار کردن و افراد فراری موضوع این نوشتار است. فراری کسی است از که دستِ نیروهای حکومتی در زندان‌ها، بازداشت دولت، خشونت‌ها و فشارها و یا افراد خصوصی که نسبت به او خشن اند، بگریزد.

«شرم کنید از آنکه بگریزید [در میدان جنگ]، که گُریز برای بازماندگان مایهٔ ننگ است و ملامت، و آتشی است برای روز قیامت.» علی بن ابی‌طالب.

گفتاوردها ویرایش

  • «شرم کنید از آنکه بگریزید [در میدان جنگ]، که گُریز برای بازماندگان مایهٔ ننگ است و ملامت، و آتشی است برای روز قیامت. »
  • «دورانِ زندگی انسان، میدانِ رانده شدنِ اوست در جهان، و گریختن از مرگ، رسیدن است بدان.»
  • « تو نمی توانی با طفره رفتن در امروز ، از مسئولیتِ فردا فرار کنی.»
  • «دوست دارم باغ های بزرگ را/رودخانه های خروشان را/من تمام فیلم هایی را/که در آنها/زندانیان موفق به فرار می شوند/دوست دارم!»
  • «هر فراری مؤقّت است ، و اگر به فرار رسیدی ، در یک فرار دائم زندگی خواهی کرد.»
  • «فرار از تعهدها، در حقیقت فرار از خویشتن است.»
  • «قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است.»
  • «آزادسازی از مسئولیت در برابر دیگران ، آزادی نیست؛امّا فرار از آزادی است.»
  • «گریختن ،مطلوبِ طبع کسانی است که فقط بر عافیت می‌اندیشند و اگر نه ، مرگ یک بار ،زاری یک بار.»

پیوند به بیرون ویرایش

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد فرار اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

  در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
  در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
  در میان کتاب‌ها از ویکی‌نسک
  در میان متون از ویکی‌نبشته
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار
  در میان خبرها از ویکی‌گزارش
  در میان گونه‌ها از ویکی‌گونه