باز کردن منو اصلی

ضرب‌المثل‌های مردم و گویش کرمانی ن
نه می‌خوام تو خِلا ماچم کنی نه پیش مردم خوارم کنی.

نه جلوی مردم بهم توهین کن. نه توی خلوت بهم محبت کن.