ضرب‌المثل‌های چینی

ضرب‌المثل‌های چینیآ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

آویرایش

 • «آن‌که درباره همه‌چیز می‌اندیشد درباره هیچ‌چیز تصمیم نمی‌گیرد.»

الفویرایش

بویرایش

 • «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.»

تویرایش

 • «تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن!»
 • «تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.»

جویرایش

چویرایش

چیزی که درست شد دیگر دست نزن

حویرایش

خویرایش

 • «خوشی زیاد از حد پیشاهنگ غم فراوان است.»

دویرایش

ن

ذویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کن

شویرایش

 • «شکارچی پرنده‌ای را که بیشتر چهچهٔ می‌زند اول صید می‌کند.»

صویرایش

ضویرایش

طویرایش

ظویرایش

عویرایش

غویرایش

فویرایش

فرشته از آسمان به زمین می آید

قویرایش

کویرایش

گویرایش

 • «گاهی بلا به‌سعادت می‌انجامد.»

لویرایش

مویرایش

 • «مردی که تبسم‌کردن نتواند، نباید وارد هیچ دکانی شود.»

نویرایش

 • «نادان از اشتباهات خود می‌آموزد، دانا از خطای دیگران.»

وویرایش

 • «وقتی کمتر سزاوارم، به‌من عشق بورز، که آن‌زمان نیازمندترم.»

هـویرایش

 • «هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»
 • «هزار بار گوش بده و بیش از یک بار سخن مگو.»

یویرایش