سلامت

آسایش جسمی، روانی و اجتماعی با نبود بیماری و ناتوانی

سلامت سطح کارایی و بازدهٔ متابولیک یک موجود زنده است.

گفتاوردها ویرایش

تا توانی به حفظ صحت کوش      کاندرین کار جای سستی نیست
ناتوانی بود طلایهٔ مرگ      زندگی جز به تندرستی نیست
محمدهاشم میرزا افسر[۱]

نوشتارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. پارسا تویسرکانی، عبدالرحمان. دیوان شیخ الرئیس افسر. نشر پارت، سلسله نشریات «ما»، چاپ دوم ۱۳۶۲.