سرمایه‌دار

همچنین نگاه کنید به سرمایه‌داری


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

 • «این شهوت سیری‌ناپذیرِ ِسودجویی و این اشتیاق ِمداوم به صرافی، خصلتی است مشترک بین سرمایه‌دار و کسی که نقدینه‌ خودرا زیر لحاف پنهان داشته است؛ ضمن این‌که، ذخیره‌کننده، سرمایه‌دار ِدیوانه است و سرمایه‌دار، ذخیره‌کنندهٔ عاقل.»
 • «بود سرمایه‌داران را غم بار// تهی‌دست ایمن است از دزد و طرار»
 • «تنها سرمایه گران‌بهای ما وقت است و اگر رفت دیگر برنمی‌گردد.»
 • «چرا در تمام نشریات جهان از مارکس و آموزش‌های او سخن می رود؟ یکی معتقد بود، به دلیل اشاعه ناامیدی و درنتیجه بی‌خطر بودن آموزش مارکس است. هیچ شخص ِسرمایه‌داری از تعالیم مارکس وحشتی ندارد، همانطور که از تعالیم مسیحیت او را باکی نیست. برعکس، برای سرمایه‌دار مقرون به صرفه است که حتی‌الامکان بیش از پیش از مارکس و مسیح صحبت کند.»
  • سیلویو گزل، مجموعه آثار، جلد یازدهم، نظم طبیعی اقتصاد از طریق آزادی زمین و پول
 • «سرمایه‌داران طنابی را که برای حلق‌آویز کردن آن‌ها لازم داریم، به ما خواهند فروخت.»
 • «سرمایه‌دار بودن، فقط به مفهوم یک موضع‌گیری شخصی نیست، بلکه کسب یک موضع‌ اجتماعی در زمینه تولید است.»
 • «شما نمی‌توانید یک سیستم سرمایه‌داری را بدون‌اینکه مانند لاشخورها باشید، به گردش درآورید؛ شما باید خون دیگران را بمکید تا سرمایه‌دار بشوید.»
 • « مَثل: «پس از ما گو جهان‌را آب گیرد!»، شعار هر فرد و هر ملت سرمایه‌دار است.»
 • «نقاب اخلاقی - اقتصادی سرمایه‌داران تا زمانی چهرهٔ واقعی آنها را از دیگران می‌پوشاند که پولشان بدون وقفه به عنوان سرمایه کارآیی داشته باشد.»
 • «هرکسی‌که درپی نابودی سرمایه‌داران است، باید سیستم ارزی آنها را مختل سازد.»

پیوند به بیرون

ویرایش