رخش اسب رستم، قهرمان اسطوره‌ای شاهنامه است.

The simurgh healing Rustam - Shahnama (1719), f.71 - BL Add MS 18804.jpg

دربارهٔ اوویرایش

  • «دو گوشش چو دو خنجر آبدار/برو یال فربه، میانش نزار»

منابعویرایش