دشمن عزیز رمانی نوشته جین وبستر نویسنده کتاب مشهور بابا لنگ‌دراز می‌باشد.

گفتاوردها ویرایش

  • «آیا مردها خنده‌آور نیستند؟ وقتی می‌خواهند برای تعریف از تو آخرین زورشان را بزنند، با ناشیگری به تو می‌گویند که یک مغز مردانه داری.»
    • دشمن عزیز

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ