دانشگاه

سازمان آموزشی

دانشگاه نهادی برای آموزش عالی در سطوح علمی و رشته‌های گوناگون.

گفتاوردهاویرایش

  • «دانشگاه یک موسسه علمی است، با زبان علم سروکار دارد. زبان وحشی‌ها از کشیدن بار علم عاجز است.»
  • «به نظر من خلاقیت مسئله‌ای نیست که با درس خواندن و ورود به دانشگاه در ارتباط باشد. بسیاری از افرادی که در این عرصه کار می‌کنند خودشان نیز فرهنگ دارند و در این عرصه، دنیای خلاق با دنیای رسمی فرق می‌کند. در دنیای رسمی ارزش‌ها بر اساس رسمیت به افراد اعطا می‌شود اما دنیایی فراتر از رسمیت وجود دارد که دنیای کنشگر است و فراتر از ارزش‌هایی است که به رسمیت شناخته می‌شود.»
  • «دانشگاه دربردارندهٔ دانشجوی آزاد و استاد آزاد است.»
  • «هر انسانی حق دارد نظر دیگران را بپذیرد و نظر خودش را مطرح کند. در دانشگاه آزادی بیان عقاید به اوج خود می‌رسد.»
  • برای تغییر دادن جهان به یازده مرد نیاز است، برای تغییر دادن دانشگاه به پنج تا.
  • دانشگاه، در جامعه‌ای که توسط نظر عموم کنترل می‌شد، یک جزیره از آزاداندیشان بود که در آن هر نگرشی مورد بررسی قرار می‌گرفت ... اما وقتی از آن رفت یک نقش فعال، «مثبت» و مشارکت‌کننده در جامعه بازی کند در «مشکلات» جامعه غرق شد. وقتی پرسش‌هایی درباره بهداشت، سکس، نژاد، جنگ، ... دانشگاه را فراگرفت اهالی دانشگاه به دنبال کسب شهرت و آینده خود رفتند. هیچ کدام از اصلاحات پیشنهاد شده توسط آموزش و پرورش لیبرال قادر نیست دانشگاه را به درگیری با کل ایالات متحده بازگرداند. به علاوه افراد «درون» دانشگاه انگیزه و اشتهایشان با افراد بیرون از دانشگاه یکسان شده است.

منابعویرایش

  1. سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر (1352). آشوب یادها. یغما، سال ، شماره9، ص 539.
  2. http://ketabak.org/khabar/node/4065
  3. http://eqtibas.com/detail/2832
  4. «حکایتِ دولت بی‌خونِ دل». روزنامهٔ شرق، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶.