هم‌نیا

(تغییرمسیر از خواهر)

هم‌نیا به نسبت برادری - خواهری اشاره دارد ، کسانی که با یکدیگر دو یا یک والد مشترک دارند.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش