حدیث

مجموعه سخنان و آموزه‌های پیامبر اسلام و اهل بیت

حدیث در اصطلاح دینی، به گفتار و رفتار پیامبر اسلام گفته می‌شود. شیعیان همچنین به سخنان معصومان نیز حدیث می‌گویند.

۲۲۰px
۲۲۰px


گفتاوردها

ویرایش
  • «خواندنِ حدیث، بهتر ار ادای نمازِ سنّت است.» یا «تحصیلِ دانش بهتر از خواندنِ نمازهای سنّت است.»
  • «متأسفانه ما احادیث اهل بیت (ع) را ساده گرفته‌ایم. ما فکر می‌کنیم که هر کسی می‌تواند از احادیث استفاده کرده و مسایلی را از آن استنباط کند در حالی که در احادیث خود اهل بیت (ع) آمده است که روایات ما نیز مانند قرآن محکمات و متشابهات دارد و به همین دلیل هر کسی اجازه نقل حدیث برای مردم را ندارد بلکه باید خودش فقیه در این امر باشد.».

وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش