باز کردن منو اصلی
Matera, Italy. Still unaware of despair, a small boy of Matera, Italy, unconsciously repeats the gesture of his... - NARA - 541739.tif

تقلید رفتاری پیشرفته است که فرد در آن به مشاهده و تکرار رفتار دیگری می‌پردازد. گستره مفهومی تقلید بسیار گسترده است و زمینه‌هایی مانند آموزش حیوانات تا سیاست بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش