تقلید (رفتار)

مشاهده رفتار و تکرار آن
(تغییرمسیر از تقلید)

تقلید رفتاری پیشرفته است که فرد در آن به مشاهده و تکرار رفتار دیگری می‌پردازد. گستره مفهومی تقلید بسیار گسترده است و زمینه‌هایی مانند آموزش حیوانات تا سیاست بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

گفتاوردها

ویرایش

منابع

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ