تبریز

پرجمعیت‌ترین شهر در شمال‌غرب ایران

تبریز، از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی.

کاخ شهرداری تبریز.

شعرویرایش

خدا به مردم تبریز برفکند فنا      فلک به نعمت تبریز برگماشت زوال
فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز      رمال گشت جبال و جبال گشت رمال
دریده گشت زمین و خمیده گشت نبات      دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال
بسا سرای که بامش همی بسود فلک      بسا درخت که شاخش همی بسود هلال
کز آن درخت نمانده کنون مگر آثار      وز آن سرای نمانده کنون مگر اطلال
کسی که رسته‌شد از مویه گشته‌بود چو مو      کسی که جسته‌شد از ناله گشته‌بود چو نال
یکی نبود که گوید به دیگری که مموی      یکی نبود که گوید به دیگری که منال
همی بدیده بدیدم چو روز رستاخیز      ز پیش رایت مهدی و فتنهٔ دجال
کمال دور کناد ایزد از جمال جهان      کمی رسد به جمالی کجا گرفت کمال

زمین‌لرزهویرایش

  • «مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد شب پنجشنبه هفدهم ربیع الاول سنهٔ اربع و ثلاثین و اربعمائه (۴۳۴) و در ایام مسترقه بود پس از نماز خفتن. بعضی از شهر خراب شده‌بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده‌بود و گفتند چهل هزار آدمی هلاک شده‌بودند؛ و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم. شعری نیک می‌گفت، اما زبان فارسی نیکو نمی‌دانست. پیش من آمد دیوان منحیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید، با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.»

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
تبریز
دارد.
ویکی‌سفر مقاله‌ای دربارهٔ
تبریز
دارد.