احمد بن طیب سرخسی

ریاضی‌دان ایرانی

احمد بن طیّب سرخسی با کُنیهٔ ابوالعباس و شهرت ابن فرائقی (۸۳۳م، سرخس - ۸۹۹م، بغداد) تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، فیلسوف، منطق‌دان، ادیب و مترجم ایرانی در سدهٔ سوم هجری بود.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش

  1. قزوینی، ابوعبدالله زکریا. آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمهٔ میرزا جهانگیر قاجار. تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۳ ه. ش. ۱۰۳-۴.