گفتاوردهاویرایش

 • «آرامش کامل تنها در آغوش طبیعت امکان‌پذیر است.»
 • «بشر در ناآرامی و سر و صدای این جهان متولد می‌شود و در سکوت و آرامش آن جهان از دنیا می‌رود.»
 • «اگر شما از وقار و آرامش درون سرشار باشید، تقریباً غیرممکن است که دیگران بتوانند شما را آلت دست خود کنند.»
 • «همه تلاش ما در طول زندگی برای این است که به آرامش برسیم.»
 • «آرامش خیال، آرزویی است که همه دارند ولی همه به آن نمی‌رسند.»
  • جان دالتون
 • «بازوی پدر و آغوش مادر، امن‌ترین جای آرامش برای هرکس است.»
  • آدام اسمیت
 • «آرامش غنیمتی است و ترک آن خسارتی است.»
 • «آرامش درون، ضامن آرامش برون نیز هست.»

منابعویرایش

کتاب گنجینه سخنان بزرگان ایران و جهان، مرضیه یعقوبی ، انتشارات عطار