معادشناسی اسلامی

(تغییرمسیر از آخرت)

معادشناسی اسلامی رشته‌ای از پژوهش‌های اسلامی است که روز قیامت (یوم الدین) را بررسی می‌نماید. باور بر این است که ارزیابی نهایی بشر از سوی خدا، فنای همهٔ حیات‌ها، رستاخیز و روز داوری انجام می‌پذیرید.

گفتاوردهاویرایش

  • «از دیدگاه اسلام، دنیا مزرعه آخرت است و این دو نه تنها با هم تضادی ندارند بلکه در تعامل و تکامل اند و به همین دلیل است که اسلام دین اعتدال و مسلمانان امت وسط هستند.»

منابعویرایش