۲۱ فوریه

تاریخ

نقل‌قولهای روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«کشنده‌تر از نیش مار، بچه حق‌ناشناس است.» ویلیام شکسپیر


۲۰۰۸
«نتیجه ارادهٔ ضعیف حرف است و نتیجهٔ اراده قوی، عمل.» گوستاو لوبن

یادروزویرایش

  • «عامه مردم خدا را از جنس نر و مذکر می‌دانند و نه زن و مؤنث.» باروخ اسپینوزا، وفات: ۲۱ فوریه ۱۶۷۷