نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«خشم با دیوانگی آغاز می‌شود و با پشیمانی پایان می‌پذیرد.» فیثاغورس


۲۰۰۸
«وصالی بی فراقی قسم کس نیست// که گل بی‌خار و شکر بی مگس نیست» عطار نیشابوری


یادروز ویرایش

  • «آرزوی هر شخصی هدایت او را به عهده دارد.» جورج هربرت، وفات: ۱ مارس ۱۶۳۳ - ویرایش: سجاد ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۵، ساعت ۱۲:۲۱ (UTC)