یعقوبعلی شورورزی

ورزشکار ایرانی

یعقوب علی شورورزی (۲۷ اوت ۱۹۲۳، شورورز - ۵ اکتبر ۱۹۹۹، نیشابور) کشتی‌گیر و پهلوان ایرانی بود.

گفتاوردها

ویرایش
به هرجا ناتوان دیدی توان باش      به سود مردم خامش زبان باش
به زیر پای بی دستان زمین شو      به چشم زورمندان آسمان باش
ستم کش را اگر دیدی بر آشوب      ستمگر را چو مشتی بر دهان باش
یتیمی را به مهری شادمانکن      گل بی باغبان را باغبان باش
چو افتد بر جبینت خط پیری      مکن افسردگی در دل جوان باش
تو عمری در هوای خویش بودی      زمانی هم به فکر دیگران باش
      شعری از او و سنگ نوشته قبرش