باز کردن منو اصلی

یرواند آبراهامیان

تاریخ‌نگار و استاد دانشگاه ایرانی

یرواند آبراهامیان (۱۹۴۰، تهران) تاریخ‌نگار و استاد دانشگاه ایرانی-آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «در واقع، در تاریخ معاصر جهان، انقلاب اسلامی پدیدهٔ بی همتایی است، زیرا نه یک گروهِ اجتماعی جدید مجهز به احزاب سیاسی و ایدئولوژی‌های غیر دینی بلکه روحانیون سنتّی مجهز به منبر و مدعی حقِّ الهی در نظارت بر عملکرد همهٔ مقامات غیر روحانی، حتّی عالی ترین نهادِ متشکّل از نمایندگان متخب ملّت، را به قدرت رساند.»
    • از «ایران بین دو انقلاب» فصل آخر [۱]
  • «جنبش سبز رو یک جنبش اصلاح طلبانه میدانم که از دل همین نظام اسلامی بیرون اومده. به نظرم عده ای در داخل همین نظام اسلامی متوجه شدند که دخالت دین در سیاست نمیتونه نتایج خوبی رو به همراه داشته باشه.»
    • مصاحبه با بی بی سی فارسی برنامه به عبارت دیگر [۲]

منابعویرایش