یتیم کسی که پدر یا مادر یا هردو را از دست داده.

Orphan, James Tissot 1879

درباره

ویرایش
  • «و اموال یتیمان را به ایشان برگردانید و پلید را جانشین پاک مسازید و اموال ایشان را با اموال خویش مخورید که این گناه بزرگی است‏.»
  • «همیشه منتظر بودم که بزرگ شوم و بتوانم کمک به بچه‌های یتیم را انجام دهم.»
  • «دوست دارم بچه‌های یتیم فکر نکنند با بقیه بچه‌ها فرق دارند. در خیلی از یتیم‌خانه‌ها بچه‌ها را جوری بار می‌آورند که احساس می‌کنند با بقیه فرق دارند، مثل یک خانواده نیستند و همیشه فکر می‌کنند با بقیه فرق می‌کنند.»

منابع

ویرایش
  1. «رسته از بند». روزنامهٔ شرق. ۲۶ فروردین ۱۳۹۶.