یاسمین سینایی

مجسمه‌ساز ایرانی

یاسمین سینایی (۱۳۴۸) هنرمند و پیکره‌ساز ایرانی.، فرزند خسرو سینایی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «همیشه در آرزوی این بودم که گروه کوچکی داشته باشم تا بتوانم در گوشه وکنار کشور عزیزم آنچه را که در زمینه آموزش هنر به کودکان می‌دانم به دیگران آموزش دهم.»
  • «من در اجتماع هستم. از آن هنرمندانی نیستم که خود را در کارگاهم حبس کنم.»
  • «به نظر من رقابت وحشتناک درسی درست نیست. هنر می‌تواند فشار روحی و جسمی کودکان را کم کند و آموزش و پرورش باید به این مسئله بها بدهد. از پدر و مادرها هم می‌خواهم که از کودک چهارساله خود نخواهند روی بوم نقاشی بکشد. فقط متریال در اختیار کودک بگذارند تا این کودکان فضای خلاقانه‌ای برای خودشان ایجاد کنند.»