گینه

کشوری در قاره آفریقا
(تغییرمسیر از گینیایی)

گینه با نام رسمی جمهوری گینه، کشوری در ساحل غربی آفریقا.

Flag-map of Guinea.svg

دربارهویرایش

  • «پرچم  : رنگ‌های پرچم گینه قرمز، زرد و سبز است ولی طرز قرار گرفتن این سه رنگ به شکل عمودی بوده و خلاف پرچم‌های مالی و سنگال می‌باشد. قانون اساسی گینه در سال ۱۹۵۸ رنگ‌های پرچم کشور گینه را بدین صورت توصیف کرده است: قرمز سمبل فداکاری و کار، زرد نشانهٔ ثروت و عدالت و خورشید و سبز علامت جنگل و وحدت مردم گینه است. رنگ‌های مذکور علامت پان‌افریکانیسم نیز می‌باشد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابعویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۸۹.