گینه بیسائو

کشوری در قاره آفریقا

گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینهٔ بیسائو، کشوری در غرب آفریقا.

درباره ویرایش

  • «پرچم کنونی  : پرچم گینهٔ بیسائو مرکب از رنگ‌های رایج بین پرچم کشورهای آفریقایی است و با استقلال این کشور از پرتغال در سال ۱۹۷۳ تصویب شده است ولی از سال ۱۹۶۱ در این کشور رایج و متدوال بود و جنبش آزادی‌خواه این کشور از این پرچم استفاده می‌کرد. ستارهٔ سیاه در پرچم این کشور آفریقایی نشانهٔ امید سیاه‌پوستان به آینده‌ای روشن محسوب می‌شود.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۹۱.