بیابان‌های ایران

(تغییرمسیر از کویر لوت ایران)

بیابان‌ها، کویرهای و صحراهای ایران

گفتاوردهاویرایش

کویر لوتویرایش

  • «کویرِ لوت، کسی را که یک بار دچار افسونش شود، دیگر رها نخواهد کرد.»
  • «برای بیان زیبایی نیازی به ساختن اسطوره‌ها و قصه‌های دروغین نیست؛ کویر لوت ایران آن‌قدر قصه و افسانه و اسطوره دارد که فقط کافی است یک بار ره‌توشه بردارید و شبی را تا صبح در دل آن سپری کنید تا عمق زیبایی‌هایش را به وسعت جان دریابید.»

منابعویرایش