کومور

اتحاد قمر،مجمع‌الجزایر قمر،کومور یا کوموروس

کومور/قَمَر با نام رسمی اتحاد کوموری/قَمَری کشوری مستقل مجمع‌الجزایری در اقیانوس هند در شرق آفریقاست.

Flag-map of the Comoros.svg

دربارهویرایش

  • «پرچم کنونی  : پرچم کومور پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۷۵ طراحی شد و نشان‌دهندهٔ مسلمانی مردم این کشور است زیرا در آن از رنگ سبز که در پرچم کشورهای اسلامی به کار می‌رود و علایم ماه و ستاره استفاده شده است.  ستاره‌های چهارگانه نشانهٔ چهار جزیرهٔ کومور است. افزون بر سه جزیرهٔ اصلی کومور، موهلی و آنژون؛ جزیرهٔ مایوت نیز در گروه مجمع‌الجزایر کومور قرار می‌گیرند که هنوز تحت استعمار فرانسه است و همراه با سه جزیرهٔ کومور مستقل نشده است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابعویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۸۲.