کنیا

کشوری در شرق آفریقا

کنیا با نام رسمی جمهوری کنیا، کشوری در شرق آفریقاست.

درباره

ویرایش
  • «پرچم  : پرچم کنیا بر اساس پرچم w:en:Kenya African National Unionاتحادیهٔ ملی آفریقای کنیا طراحی شده. این حزب رهبری مبارزات استقلال‌طلبانهٔ کنیا را برعهده داشته است. پرچم حزب مذکور در سال ۱۹۵۱ طراحی شده بود. رنگ سیاه در این پرچم نشانهٔ مردم سیاه‌پوست کشور، قرمز نشانهٔ خود ایثارشده برای استقلال و سبز نشانهٔ زمین است. رنگ سفید نشانهٔ وحدت شمرده شده است.
    در وسط پرچم کنیا یک سپر جنگجویان ماسایی از مردم کنیا دیده می‌شود و دو نیزه در کنار این سپر نشانهٔ دفاع از آزادی می‌باشد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۸۰.