کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سازمان ناسودبر فرهنگی و هنری آموزشی کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی ماه ۱۳۴۴ به عنوان سازمان ناسودبر فرهنگی و هنری، به ریاست عالیه فرح پهلوی و مدیریت لیلی امیرارجمند بنیان نهاده‌شد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای گسترده‌ترین شبکهٔ کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان و نیز از برجسته‌ترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب‌های این کودکان و نوجوانان در ایران به شمار می‌رود. کانون همچنین تهیه‌کنندهٔ فیلم‌ها و سایر فرآورده‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، به‌عنوان نهادی دولتی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «ما در کانون می‌کوشیدیم به همه اشخاصی که درآنجا کار می‌کردند فرصتی بدهیم که در رشته خودشان شکوفا بشوند. آنهایی هم که صاحب تفکر و ایدئولوژی سیاسی خاصی بودند، فکر می‌کنم به محض ورود به محیط کانون، آن را پشت سر می‌گذاشتند. در آن زمان کانون برای کسانی که در بیرون احساس محرومیت یا سرخوردگی داشتند، حکم نوعی بهشت داشت. من فکر نمی‌کنم هیچ‌کس حاضر باشد عمداً این بهشت را ازبین ببرد. هنوزهم فکر می‌کنم «کانونی‌ها» کانون را دوست داشتند. حتی دردوران تنش‌های پیش از انقلاب هم که چند تن از کارکنان درجه دوم کارگزینی یا راننده اتوبوس عکس العمل‌هایی نشان می‌دادند، از استعدادهای اصلی کانون هرگز جز احترام چیزی ندیدم.»

منابع

ویرایش