لیلی امیرارجمند

سیاست‌مدار ایرانی

لیلی امیرارجمند (۱۳۱۷) سیاست‌مدار ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «ما در کانون می‌کوشیدیم به همه اشخاصی که درآنجا کار می‌کردند فرصتی بدهیم که در رشته خودشان شکوفا بشوند. آنهایی هم که صاحب تفکر و ایدئولوژی سیاسی خاصی بودند، فکر می‌کنم به محض ورود به محیط کانون، آن را پشت سر می‌گذاشتند. در آن زمان کانون برای کسانی که در بیرون احساس محرومیت یا سرخوردگی داشتند، حکم نوعی بهشت داشت. من فکر نمی‌کنم هیچ‌کس حاضر باشد عمداً این بهشت را ازبین ببرد. هنوزهم فکر می‌کنم «کانونی‌ها» کانون را دوست داشتند. حتی دردوران تنش‌های پیش از انقلاب هم که چند تن از کارکنان درجه دوم کارگزینی یا راننده اتوبوس عکس العمل‌هایی نشان می‌دادند، از استعدادهای اصلی کانون هرگز جز احترام چیزی ندیدم.»[۱]

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ