چوب بافتی ساختاری پُرمَنفذ و فیبری که در تنه‌ها و ریشه‌ها درختان و دیگر گیاهان چوب‌دار می‌باشد.

16 wood samples.jpg

دربارهویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
چوب
دارد.