پی‌یر بل

نویسنده و فیلسوف فرانسوی

پی‌یر بل (به فرانسوی: Pierre Bayle) فیلسوف و نویسنده پروتستان قرن هفدهم میلادی اهل فرانسه است.

Pierre Bayle by Louis Ferdinand Elle.jpg

گفتاوردها دربارهٔ اوویرایش

  • «در میان نویسندگان فرانسوی که راه را برای روشنگری در فرانسه هموار کردند شاید از همه صاحب نفوذتر پیر بل، مؤلف اثر مشهور فرهنگ تاریخی و انتقادی بود… آن گروه از نویسندگان روشنگری فرانسه، از قبیل دیدرو، که از پی بل آمدند، بهرهٔ فراوانی از فرهنگ او برداشتند. این فرهنگ در روشنگری آلمانی نیز بی‌تأثیر نبود. در سال ۱۷۶۷ فردریک کبیر به ولتر نوشت که بل پیکاری آغاز کرده است و عده‌ای از نویسندگان انگلیسی راه او را در پیش گرفته‌اند و ولتر باید به این جنگ پایان دهند.»

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. به نقل از فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، جلد ششم: از ولف تا کانت، ترجمهٔ اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، انتشارات سروش، ۱۳۷۵، صص ۲۰–۲۲.